Google Drive

Google Drive 3.53

Miễn phí
Google Drive là một ứng dụng cho phép anh để lưu hồ sơ của ông qua mạng đấy
Người dùng đánh giá
4.2  (410 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
3.53.3404 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Google
Google Drive là một ứng dụng cho phép anh để lưu hồ sơ của ông qua mạng đấy. Chương trình cài đặt một Google Drive mục trong PC; có tập tin đã được sao chép đến thư mục này sẽ được synced của anh hoạt động kho lưu trữ. Anh cũng có thể sử dụng cái này ứng dụng để chia sẻ các hồ sơ của anh với bạn bè của ông, cũng nhập và đổi email IDs, và chương trình sẽ đưa chúng trực tiếp liên kết truy cập vào hồ sơ của anh.
Thông tin được cập nhật vào: