Google Drive

Google Drive

Miễn phí
Google Drive là một ứng dụng cho phép anh để lưu hồ sơ của ông qua mạng đấy
Người dùng đánh giá
4.2  (397 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
10
Phiên bản mới nhất:
3.42.9858 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 7 giải thưởng
  • How can I play my video directly from Google Drive?
    There are two ways of playing a video from Google Drive:via the browser logging on the web interface through Google Drivevia the Google Drive client... Read more
  • How can I share my files using Google Drive?
    Google Drive now allows you to share your files and folder from the web version and the desktop version. From the web version, simply click a folder or a file... Read more
  • Is there a way to make my Google Drive more secure?
    One way to secure your Google Drive is through the two factors authentication. You can enable this feature using the following link:... Read more

Đánh giá

Google Drive là một ứng dụng cho phép anh để lưu hồ sơ của ông qua mạng đấy. Chương trình cài đặt một Google Drive mục trong PC; có tập tin đã được sao chép đến thư mục này sẽ được synced của anh hoạt động kho lưu trữ. Anh cũng có thể sử dụng cái này ứng dụng để chia sẻ các hồ sơ của anh với bạn bè của ông, cũng nhập và đổi email IDs, và chương trình sẽ đưa chúng trực tiếp liên kết truy cập vào hồ sơ của anh.
Thông tin được cập nhật vào:
We are in CryptoPicture!